+420 720 220 559

Kvilda 196, okr. Prachatice

infofaustin@seznam.cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE

JAK SE K NÁM DOSTANETE

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Parkování přímo před apartmány zdarma.

Autobusová zastávka Kvilda je ve vzdálenosti 300 m.

Vlaková zastávka je od nás 16 km daleko. Vlakem se dostanete do města Vimperk, dále autobusem do obce Kvilda.

Kontaktujte nás

Zaujaly vás naše apartmány jejich okolí? Rádi byste si odpočinuli na příjemném místě, ale potřebujete se nás na něco ještě zeptat? Pošlete nám své dotazy kontaktním formulářem a my vám obratem odpovíme.

  Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

  Vážení klienti,

  sdělujeme Vám, že zpracováváme osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

  Správcem osobních údajů je: Antonín Arvaj, Fučíková 481, 348 15 Planá.

  Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu dle zákonných požadavků.

  Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

  Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

  • email: infofaustin@seznam.cz
  • tel. +420 720 220 559

  Zpracováváme osobní údaje, které předáváte na recepci jak při ubytování pro zápis do Knihy hostů, tak při rezervacích (elektronických, telefonických i osobních). Jde o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti. Údaje jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu Vašeho pobytu.

  Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

  Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby vyúčtováváme, obsahují též osobní údaje. Jde o titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, IČ, DIČ. Doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

  Za účelem ochrany majetku správce a bezpečí osob obrazový záznam z kamerového systému, který je veden v informačním systému správce; osobní údaje jsou zpracovávány pouze správcem po dobu nezbytně nutnou stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

  Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: Cizinecká policie, Obecní úřad, Finanční úřad.

  Subjekt údajů (host, objednatel, apod.) poskytuje správci osobních údajů souhlas ke zpracování osobních údajů získaných přímo od subjektu údajů či z rezervačních systémů k následujícím účelům :

  za účelem rezervování a zajištění pobytu identifikační údaje v hotelu nad rámec povinných identifikačních údajů též telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu</spanstyle=“7.0pt></spanstyle=“ignore“></spanstyle=“>

  <spanstyle=“ calibri;minor-latin“=““><spanstyle=“ignore“>b)<spanstyle=“7.0pt „=““ times=““ new=““ roman““=““>za účelem nabídky a pořádání akcí správce, marketingu, zařazení do věrnostního programu jméno, příjmení, telefonní kontakt a emailovou adresu, které budou uloženy v informačním systému správce a zpracovávány pouze správcem po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu

  Subjekt údajů má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, požadovat od správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovány, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

  Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností Správce, pokud mu ten nevyhoví pak na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Podrobné informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů zde: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

  V Kvildě 1.1.2020